Migracja hasła
centralny system uwierzytelniania PŁ
<->
system uwierzytelniania FTIMS

Wpisz swój identyfikator i hasło do WIKAMP oraz proponowany login do sieci FTIMS.
Hasło zostanie przeniesione do bazy uwierzytelnień nowozakładanych kont a na ekranie zostanie wyświetlona informacja o posiadanym loginie i adresie e-mail.

Podaj swój login i hasło do WIKAMP.

login do WIKAMP
Hasło do WIKAMP
(będzie przeniesione do nowozakładanych kont)
Zaproponuj login do nowozakładanych kont

Proponowany login może składać się jedynie z małych liter angielskich: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz w liczbie od 3 do 12.